جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home لینک-# ارتباط با ما-contactus لینک-/ehome/web/sitemap دعوت به همکاری-psm پیگیری دعوت به همکاری-followpsm لینک- جست و جو-search گالری-gallery گالری دسته بندی شده-galleryclassified گالری سریع-quickgallery پایه دهم ریاضی-dahomriazi پایه دهم تجربی-dahomtaj پایه یازدهم ریاضی-yazdahomriazi پایه یازدهم تجربی-yazdahomtaj
آزمون هفتگی پایه دوازهم رشته تجربی 23 مهر-onlineexme24
آر اس اس-rss
آزمون 10مهر زیست12-10-12
آزمون 2شهریور ریاضی-2شهریور ریاضی
آزمون 3شهریور دهم تجربی-آزمون 3شهریور دهم تجربی
آزمون 3شهریور ریاضی-آزمون3شهریور ریاضی
آزمون 3شهریور ریاضی-آزمون 3 شهریور ریاضی
آزمون 5 اسفند سوم2-5-2
آزمون 5 دی حسابان-onlinexme15
آزمون 5 دی رشته تجربی-onlinexme56
آزمون آنلاین ریاضی-آزمون آنلاین ریاضی
آزمون انلاین تجربی26مرداد-ازمون انلاین تجربی 26مرداد
آزمون پایان دوره تابستانه دهم تجربی-آزمون پایان دوره تابستانه دهم تجربی
آزمون پایان دوره تابستانه دهم ریاضی-آزمون پایان دئوره تابستانه دهم ریاضی
آزمون پایانی پایه 12 رشته تجربی-onlineexme2
آزمون پایانی پایه 12 رشته ریاضی-onlineexme
آزمون پایانی پایه 12 رشته ریاضی-12
آزمون تستی درس زیست شناسی امتحانات نیمسال اول99/10/9-onlineexme99
آزمون تستی فارسی نیمسال اول دی ماه 99 دوازدهم تجربی -ریاضی-onlinexme220
آزمون تستی درس دینی امتحانات دی ماه 99/10/18-onlineexme180
آزمون تستی درس زبان امتحانات دی ماه 99/10/11-onlineexme100
آزمون تستی نیمسال اول دی ماه 99 حسابان دوازدهم ریاضی-onlinexme99
آزمون تستی نیمسال اول دی ماه 99 ریاضی دوازدهم تجربی-99
آزمون تستی نیمسال اول دی ماه 99 عربی دوازدهم تجربی -ریاضی-onlinexme1130
آزمون تستی نیمسال اول دی ماه 99 هندسه دوازدهم ریاضی-onlinexme188
آزمون جامع پایانی پایه 12 رشته تجربی 20 فروردین 1400-onlineexme200
آزمون جامع 3شهریورتجربی-آزمون جامع3شهریور تجربی
آزمون جامع پایه 20 فررودین 1400 رشته ریاضی-onlinexme1123
آزمون جامع زیست گوارش-آزمون جامع زیست گوارش
آزمون جامع3شهریور ریاضی-آزمون جامع3شهریور ریاضی
آزمون ساز آنلاین-examiner
آزمون شبانه فارسی10 اردیبهشت 1400 رشته تجربی -ریاضی-onlinexme1000
آزمون شبانه درس ریاضیات 15 اردیبهشت 1400ریاضی-onlineexme3320
آزمون شبانه درس ریاضیات 11 اردیبهشت 1400ریاضی-onlineexme132
آزمون شبانه درس ریاضیات 13 اردیبهشت 1400ریاضی-onlineexme1358
آزمون شبانه درس ریاضیات 6اردیبهشت 1400ریاضی-onlineexme6
آزمون شبانه درس ریاضیات 9اردیبهشت 1400ریاضی-onlineexme08
آزمون شبانه درس زیست 11 اردیبهشت 1400تجربی-11-1400
آزمون شبانه درس زیست 6اردیبهشت 1400تجربی-6-1400
آزمون شبانه درس زیست 6اردیبهشت 1400تجربی-onlineexme152
آزمون شبانه درس زیست 9اردیبهشت 1400تجربی-onlineexme03
آزمون شبانه درس زیست شناسی 13 اردیبهشت 1400تجربی-13-1400
آزمون شبانه درس زیست شناسی 15 اردیبهشت 1400تجربی-onlineexme1554
آزمون شبانه درس فارسی 12 اردیبهشت 1400تجربی- ریاضی-onlineexme120
آزمون شبانه درس فارسی 14 اردیبهشت 1400تجربی- ریاضی-onlineexme1890
آزمون شبانه درس فارسی 5 اردیبهشت 1400تجربی- ریاضی-onlineexme5
آزمون شبانه درس فارسی 7 اردیبهشت 1400تجربی- ریاضی-7-1400
آزمون عربی پایه دوازدهم 8 آذر-onlinexme18
آزمون عربی شنبه 22 آذر 99 پایه دوازدهم-onlineexme223
آزمون فیزیک 10 مرداد پایه دوازدهم رشته تجربی- ریاضی-onlineexme101
آزمون کلاسی عربی پایه ۱۱ -azmonarabi11
آزمون میان دوره تابستان دهم-AZMON10
آزمون میان دوره تابستان دهم ریاضی-azmon10r
آزمون میان دوره تابستان دهم ریاضی-azmooon10r
آزمون میان دوره تابستان یازدهم تجربی-azmonn11t
آزمون میان دوره تابستان یازدهم ریاضی-azmoon11r
آزمون هفتگی 12 آبان رشته ریاضی-onlineexme121
آزمون هفتگی 12 آذر رشته تجربی پایه دوازدهم-onlineexme122
آزمون هفتگی 14 آبان رشته تجربی پایه دوازدهم-onlineexme141
آزمون هفتگی 14 آبان رشته ریاضی پایه دوازدهم-onlineexme14
آزمون هفتگی 16 مهر رشته تجربی-onlineexme19
آزمون هفتگی 16 مهر رشته ریاضی-onlineexme16
آزمون هفتگی 16 مهر رشته ریاضی-onlineexme17
آزمون هفتگی 16 مهر رشته ریاضی-onlineexme18
آزمون هفتگی 19 آذر پایه دوازدهم رشته تجربی-onlineexme198
آزمون هفتگی 19 آذررشته ریاضی پایه دوازدهم-onlineexme191
آزمون هفتگی 21 آبان پایه دوازدهم رشته ریاضی-onlineexme21
آزمون هفتگی 21 آبان پایه دوازدهم رشته تجربی-onlineexme22
آزمون هفتگی 28 آبان پایه دوازدهم رشته تجربی -onlineexme29
آزمون هفتگی 28 آبان پایه دوازدهم رشته ریاضی-onlineexme28
آزمون هفتگی 30 مهر پایه دوازدهم رشته تجربی-31onlineexme
آزمون هفتگی 30 مهر پایه دوازدهم رشته تجربی-onlineexme33
آزمون هفتگی 5 مرداد 1400 پایه دوازدهم رشته تجربی-onlineexme58
آزمون هفتگی 5 مرداد 1400پایه دوازدهم رشته ریاضی-5-1400
آزمون هفتگی 7 آبان پایه دوازدهم رشته تجربی-onlineexme41
آزمون هفتگی 7 آبان پایه دوازدهم رشته ریاضی-onlineexme40
آزمون هفتگی 7 اردیبهشت 1400 رشته ریاضی-onlinexme1809
آزمون هفتگی 8 اردیبهشت 1400 رشته تجربی-onlinexme145
آزمون هفتگی 8 بهمن رشته تجربی پایه دوازدهم-onlineexme81
آزمون هفتگی 8 بهمن رشته تجربی پایه دوازدهم-onlineexme800
آزمون هفتگی 8بهمن رشته ریاضی پایه دوازدهم-onlineexme80
آزمون هفتگی 9 مهر رشته تجربی-onlinexme1
آزمون هفتگی 9 مهر رشته تجربی-o
آزمون هفتگی 9 مهر رشته تجربی-onlinexme2
آزمون هفتگی 9 مهر رشته تجربی-onlinexme3
آزمون هفتگی 9 مهر رشته تجربی-onlinexme4
آزمون هفتگی 9 مهر رشته تجربی-onlinexme5
آزمون هفتگی اول اردیبهشت 1400رشته تجربی-onlineexme14000
آزمون هفتگی اول اردیبهشت1400 پایه دوازدهم رشته ریاضی-onlineexme1400
آزمون2شهریور تجربی-2شهریور تجربی
آزمون2شهریور ریاضی-شهریور ریاضی
آزمون3شهریوردهم تجربی-آزمون شهریور دهم تجربی
آزمونک 11 بهمن 10 تجربی-azmonak10t11bahman
آزمونک 11 بهمن 10 ریاضی-AZMOnak11bahman10r
آزمونک 13 اسفند رشته تجربی-zmonak13esfandt
آزمونک 15 بهمن 11 ریاضی-15-11
آزمونک 15 مهر پایه 10 تجربی-15-10
آزمونک 15 مهر پایه 10 ریاضی-azmon15r
آزمونک 16مهر پایه یازدهم-16
آزمونک ۱۹ آذر یازدهم-Azmonak11azar
آزمونک 1مهر پایه 10 تجربی-1-10
آزمونک 1مهر پایه 10 ریاضی-azmon110r
آزمونک 2 مهر یازدهم-2
آزمونک 23 مهر 11 تجربی-azmonak1123t
آزمونک 23 مهر 11 ریاضی-23-11
آزمونک 25 بهمن 10 تجربی-azmonk25bahmn10t
آزمونک 25 بهمن دهم ریاضی-azmonk25bahmnr
آزمونک 26 آذر یازدهم تجربی-azmonk26t
آزمونک 26 آذر یازدهم ریاضی-azmonak26r
آزمونک 26 مهر پایه 10 -26-10
آزمونک 29 بهمن 11 تجربی-azmonak29bahmn11t
آزمونک 29 بهمن یازدهم ریاضی-29
آزمونک 4 بهمن دهم-azmonak4bahman10
آزمونک 6 اسفند یازدهم ریاضی-AZMONAK 6esfand11r
آزمونک 8 بهمن 11 تجربی-azmonak8bahman11t
آزمونک 8 بهمن 11 ریاضی-8-11
آزمونک 8مهر پایه دهم-8
آزمونک 9 اسفند دهم-azmonk9esfand10
آزمونک 9 اسفند دهم-azmonk10esfand9
آزمونک 9مهر پایه 11 ریاضی-azmonak11riaziii
آزمونک 9مهر پایه 11تجربی-9-11
آزمونک حسابان رشته ریاضی 17مهر-azmonak11hr
آزمونک دینی پایه دوازدهم رشته تجربی-ریاضی 99/10/17-99-10-17
آزمونک ریاضی رشته تجربی 17مهر-azmonak17tj
آزمونک زبان پایه دوازدهم 99/10/10-99-10-10
آزمونک زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی 99/10/7-onlineexme77
آزمونک زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی 99/10/8-onlineexme88
آزمونک شیمی پایه دوازدهم 13 دی 99 رشته تجربی- ریاضی-onlineexme133
آزمونک شیمی پایه دوازدهم 14 دی 99 رشته تجربی- ریاضی-onlineexme140
آزمونک شیمی پایه دوازدهم 15 دی 99 رشته تجربی- ریاضی-onlineexme150
آزمونک شیمی پایه دوازهم رشته تجربی- ریاضی 99/10/15-onlinexme1145
آزمونک عربی پایه دوازدهم 99/10/12-99-10-12
آزمونک فارسی پایه دوازدهم رشته تجربی-ریاضی 99/10/19-onlineexme199
آزمونک فیزیک پایه دوازهم رشته تجربی- ریاضی 99/10/23-onlinexme123
آزمونک فیزیک پایه دوازدهم 22 دی 99 رشته تجربی- ریاضی-onlineexme220
آزمونک گسسته پایه دوازدهم 99/10/8-onlineexme98
آزمونک گسسته پایه دوازدهم 99/10/9-onlineexme90
آزمونک هندسه پایه دوازدهم ریاضی 99/10/6-onlineexme66
آزمونک هندسه پایه دوازدهم ریاضی 99/10/7-99-10-7
اخبار تصویری-picnews
ارتباط با ما-contactus
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
ازمون ادبیات پایه 11 درس 8 تا 11-azmonadabiyat11d8111
ازمون انلاین26-5-ازمون انلاین 26-5
ازمونک 13 اسفند رشته ریاضی-azmonak13esfandr
ازمونک 15 بهمن 11 تجربی-azmonak15bahman11t
ازمونک 18 بهمن پایه دهم-azmonak18bahman10
ازمونک 6 اسفند یازدهم تجربی-azmonak6esfand11t
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
المپیاد-olympiad
امتحان ادبیات درس 8 تا 11 پایه دهم-azmonadabiyat10
برد-boardportfolio
پایه دهم تجربی-dahomtaj
پایه دهم ریاضی-dahomriazi
پایه یازدهم تجربی-yazdahomtaj
پایه یازدهم ریاضی-yazdahomriazi
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پژوهش-research
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تست ازمون-testazmon
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
رهیاب جی پی اس-gps
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
سوالات تستی درس شیمی امتحانات دی ماه 99/10/16-onlineexme160
سوالات تستی درس گسسته امتحانات دی ماه 99/10/10-onlineexme110
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
کادر آموزشی-kadramozeshi
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser